Mood Walls

‘Hoe voel jij je vandaag?’ En vraag vervolgens hetzelfde aan je collega. Luister oprecht naar elkaar, stel open vragen en kom niet met oplossingen. 

Openheid en veiligheid op de werkvloer dragen bij aan werkgeluk en betere prestaties. De Mood Wall is een laagdrempelig middel om collega’s te motiveren regelmatig stil te staan bij hun eigen gemoedstoestand en ook bij die van hun collega’s. De impact van het een Mood Wall is groot en helpt zowel kleine als grote organisaties. 

Mentale gezondheid, iedereen heeft er mee te maken. Door elkaar te inspireren meer te spreken over gevoelens op zowel de momenten dat het goed als dat het even minder met je gaat, neemt de openheid op de werkvloer toe.

De Mood Wall vol kleurrijke magneten is niet alleen een kunstwerk aan de muur, het biedt tevens houvast bij het bepalen van je stemming. Via verschillende spelvormen leren collega’s steeds opener te communiceren. Check in de ochtend bijvoorbeeld bij jezelf  in en verschuif jouw stemming naar een ander bord waar een ‘Mood-wolk’ van jou en je collega’s ontstaat. Of begin de maandagochtend  met een rondje gemoedstoestanden. Door de Mood Wall op te hangen bij de entree, in de centrale hal, bij de coffee corner of op een afdeling wordt het bespreken van mentale gezondheid gestimuleerd. 

En elke vier maanden ontvang je als deelnemende organisatie nieuwe spelvormen, trends en worden best practices bij andere organisaties met je gedeeld.

  • Verzuim

    Medewerkers verzuimen 8% als gevolg van psychische klachten, overspannenheid en burn-out.

  • Burn-out

    1,2 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-outklachten. Dit komt neer op 16%.

  • Stress

    37% van alle werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress.

1 van 3